Кошница за пазаруване


Приносът на Монтескьо за идейното обновяване на републиканизма


Автор: Ленко Ангелов Русанов
Анотация: Списание „Исторически архив” година VІІ, кн.18-19, март – юли 2009. Посвещава се на 130-годишнината от Кресненското въстание и на Д.Матевски – български национал- революционер, идеолог на бунта;
Цена: 9 лв.  бр.


Детайлно описание: В своя труд „За духа на законите” Шарл дьо Монтескьо анализира формите на държавното управление, като въвежда принципи, на които те трябва да се основават. Формулирайки принципа за разделението на властите, представителството и федерализма, възприети от американските републиканци и заложени в тяхната конституция, Монтескьо, иначе по убеждение „парламентарен монархист”, практически идейно обогатява републиканизма. …

Монтескьо установява и принципите на трите вида управление, като посочва, че законите трябва да съответстват на неговата природа. Природата на управлението – пише той, „е това, което го прави такова, каквото е, а принципът – което го кара да действува; Едното е неговата особена структура, другото – човешките страсти, които я привеждат в движение.”


Ленко Ангелов Русанов

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн