Кошница за пазаруване


Предисторически култури и цивилизации


Автор: Сергей Иванов
Анотация: Антична история; Издателство: МАБИК
Цена: 6 лв.  бр.


Детайлно описание: Всяко проявление на човека и неговия дух от изначалието (появяването) му на Земята досега поетапно преминава в неговата и на обществото, в което живее, прото (най-древна, неписана) праистория и история. Периодът на историческото развитие на човека е толкова хилядолетия назад във времето, колкото е хоризонтът на познанията на съвременника, който го изучава.

В резултат на "отключване" на общочовешката и преди всичко на българската историческа памет, чрез все по-успешното преодоляване на "амнезията" по тези проблеми, в последните две десетилетия се доближихме много по-близо до пълната, всеобхватна, историческа истина.

Плод на всеотдайния, упорит, безвъзмезден, изследователски труд на стотици научни дейци и обикновени граждани от различни клонове на науката и обществото са множеството, изплуващи като на кинематографическа лента от забравата факти и събития - невероятни за голяма част от съвременниците ни, но реални и достоверни. Хоризонтът на познанието ни за нашите най-древни предци се измести далеч назад, във времето на изначалните хора (именците - Хор - мизи и фризи) в зората на най-ранния първолит (палеолит) на близо половин милион години.

Всичко това поставя въпроса за задълбоченото изучаване, групиране, анализиране и периодизация на хилядолетния път на развитие на първите хора - нашите предци с родоначалник "бащата на народите", "бащата на боговете" - мизиецът Зиези (на гръцки Зевс), от родовете Имен и Синд. Първите шати (шоти) - днешните шопи, фирболгите, "хората на Болг", северните фригийци -кимбри, кимври, кимерийци и южните фригийци - атлантите, са някогашните най-древни в историята на човечеството изначални мизи - хора именци ("именците Хор").

Техните имена, както и тези на родоначалниците им - богочовеците Зиези и брат му Посейдон (родоначалник на атлантите Фризийци), Болг и Брен, Имен и Синд, Кимер, Форней - Борей, на първородните територии - Асгард, Митгард, Атланд, Болгард, Туат, Кимерия, Хиперборея, Брен- (Грен-) ландия, Шат- (Шот-) ландия, Исландия, Ирландия, са врязани дълбоко в общочовешката и общоисторическата памет и културно-историческото наследство така, че ходът на реалното историческо време - епохи, хилядолетия, столетия, години, не може да ги отпрати в пълно забвение.

Тяхното достолепие и величие на балагури (големите гури/ учители) на човечеството, е изначално и вековечно - неизменно.


Именската бяла раса, нейната история и цивилизация, както и по-късната и спътница - лемурийската - на древните ни изначални предци - аз и бол гардите/болгарите, са първоосновата на всички последващи древни култури и цивилизации по времето на старокаменната и среднокаменната първолитни (палеолитни) и мизолитни (мезолитни) епохи.

От това изначалие, далеч по-късно във времето, възникват Атлантическата и Муанската, Именосиндийската, Хиперборейската (Хайборейска), Асирианска (Озирианска) и Древноиндийската (Рама) цивилизации на прединдоевропейците (именци - мизийци) и на бялата именска, лемурийска и атлантическа раса от Северното и част от Южното земно полукълба.

Няма и никога не може да има земна сила, която да изтрие възродената историческа памет българска, на познанието ни за тази вълнуваща, величава древност на духа, творчеството и съзиданието на най-ранните ни предци - именците прединдоевропейци, създатели на първите в човешката история култури и цивилизации.

След Потопа от 9570 г. пр.н.е. оцелелите дакомизийци, шопи и синдиарии създават мизийско-арианската Древнобългарска култура и цивилизация през преходната, предисторическа, мизолитна епоха към древната Нова ера - неолитната. С края на Ледниковата епоха (6200 г. пр.н.е.-5800 г. пр.н.е.) настъпва краят на мизолита (мезолита). В отделни места от българските земи край Черно море - древният библейски рай, наново се възражда култура и цивилизация - продължение на предисторическите - Варненска цивилизация, на древните болги и арии - пелгари - българи.

Този голям хилядолетен кръговрат от живота на човека в Северното полукълбо е характерен не с великите преселения на народите, а с преселенията на Древнобългарските племена - носители на високи светогледни, строителни, воински, държавнически, културни и цивилизационни традиции, качества и талант.

Спокойно, без притеснение, на базата на безкрайните доказателства, артефакти и културни паметници, въпреки мълчанието на представителите на държавната наука и некоректните изкази на отделни нейни дейци, като персонално мнение и стремеж за монопол върху историческата истина, можем сега да заявим: най-древните ни предци "именците - Хор" с родоначалник Зиези, Болг и Брен - болгардите/болгарите са изначалните хора - мизи (фризи), кимври, кимбри и шати, шоти - шопи, с най-древен светоглед Пан, Бан, Тангра. Изначалната ни страна - Фирболг и родът на болгите дават още в дълбока древност нашето име и името на най-древния, изначален култ към Бог (от Болг), който и сега стои в основата на всички религии, религиозни култове, вери и вероизповедания.

Всичко създадено през първолита и мизолита - светоглед, астрономично и астрологично, техническо и медицинско познание, вяра, култ, религия, организация на родово-племенни и военно-племенни съюзи и държави от конфедеративен тип, преселения и завоюване на територии, мегалитно и друг вид строителство, най-ранни култури и цивилизации, е дело на първобългарите болги, бол гури, балагури, болгари - ариани, мизи, фризи и шопи.

Прединдоевропейците от първолита (палеолита) синдоевропейците от мизолита (мезолита) и първите евроазиатци и европейци от неолита са с древнобългарски - болгарски (български) произход.

Всичко това нито един наш съвременник - далечен потомък на изначалния ни родов мизийско-фризийски, шопейски (шопски), азиано-болгарски корен никога, нито за минута, не бива да забравя и подценява.

Тази историческа истина е перманентният жив факел, камбана - пантеон на най-ранните ни предци, вековечен огън и пламък, звън и култ към и за богочовеците - хора на Болг (Бог), тръгнали от изначалието и преминали през хилядолетната праистория на човечеството, през Античността и Средновековието и достигнали без прекъсване до съвременността. Няма друг съвременен народ с толкова трайна и хилядолетна история, култура и цивилизация.

Благодарност и дълбок поклон към първостроителите и създателите на хилядолетната, прединдоевропейска, индоевропейска и европейска култура, цивилизация, духовност - древните ни предци. Гореща благодарност и към хилядите съвременници изследователи, научни, културни и образователни дейци - интелектуалци, строители на съвременна България и поклонници на хилядолетната ни древност, история и култура.

Авторът

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн