Кошница за пазаруване


Писмеността от Мурфатлар и Плиска


Автор: Веселин Кандимиров
Анотация: Настоящата книга е опит за цялостно изследване на мурфатларската писменост: вид на писмото (азбучно, сричково или логограмно), брой и образ на знаците в него, връзки с други писмености, време и начин на възникване, дешифровка. Автор: Веселин КАН
Цена: 7 лв.  бр.


Детайлно описание: През 1957г. при разработка на стара кариера край селището Мурфатлар, Средна Добруджа, се откриват издълбани в скалата помещения. Последвалите археологически проучвания разкриват обител от Първото българско царство, действала вероятно между 9 и 11 век.

Това, което е останало от нея, са четири скални църквици, коридори и погребални камери. Изключително мекият варовик, в който са издълбани помещенията (хълмът, на който се намира кариерата, носи показателното име Тебешир), е предизвикал обитателите и посетителите да издълбават всевъзможни рисунки и надписи по стените им. 

Срещат се изображения на хора, животни, кръстове, надписи и пр. това, което най-много ни интересува в случая, са надписите. Както може да се очаква, част от тях са на старобългарски – кирилски и глаголически, и на гръцки. Най-голямата част обаче (според първите публикации- над 60), са с неизвестна до тогава писменост, която първооткривателите наричат „рунна”.

Откритието поставя въпроси. Количеството и видът на графитите с неизвестна писменост изключва възможността това да са случайни драсканици. Ако сме изправени пред такава, какъв е езикът, който тя обслужва? Или става дума за някаква тайнопис, използвана от местните иноци?

 
Веселин КАНДИМИРОВ

 

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн