Кошница за пазаруване


Исторически архив, година VІ, кн.13 ноември 2007 – февруари 2008


Автор: Д-р Георги Генов - гл.редактор
Анотация: Исторически архив, година VІ, кн.13 ноември 2007 – февруари 2008 Посветена на двама видна българофили – Юлиян и Захария Шумлянски.
Цена: 12 лв.  бр.


Детайлно описание:

“Седемнадесети юний 1913 година! Ти мина над Солун като кратка опустошителна буря, която помита и унищожава всичко, що се изпрачи на пътя й. Ти погреба многогодишния блян на собунските българи за щастие и свобода. Ти отвлече живота на стотици български синове и прокуди от родните им огнища хиляди македонски българи. За българите от Солун ти си истинска Вартоломеева нощ. След себе си ти остави само трупове, съсипии и разрушения. И преди теле, и след тебе моят жесток жребий ми изпрати и други нощи на тежки страдания и изпитания, но нито една от тех не може да се сравнява с тебе. По своите жестокости и опустошения, които донесе, ти надмина всяка представа за злото, подлото и жестокото в живота!”
Из дневника на Захария Шумлянска,
съхраняван в архива на Македонските
патриотични организации, ситуирани
в гр.Форт Уейн, Индиана, САЩ

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн