Кошница за пазаруване


Исторически архив, година ІV, кн.11, 2005


Автор: Георги Генов
Анотация: Тази книга от поредицата "Исторически архив", съдържа монография посветена на 195-та годишнина от рождението на големия българофил – амриканеца Илайъс Ригс
Цена: 12 лв.  бр.


Детайлно описание:

“Англо-саксонските протестанти проявяват интерес към Балканите в началото на ХІХ век. Няколко мисионерски общности изпращат в леванта свои представители, които имат за главна цел евангелизацията на хората в този край на света. Томас Лоури много точно характеризира същността и мотивите на процеса: “Първата задача на протестанската мисия – пише той – е да даде Божието слово на народите на техния собствен език.”
За да успеят, те трябва да проучат обстановката в района: неродностните взаимоотношения, езиците, обществените нрави и традиции; възможностите за религиозно-просветна дейност, или с други думи казано – интелектуалното ниво на тази, сред които смятат да работят.
Има нещо мистично и силно привлекателно в земите от Източното Средиземноморие. За всеки учен американец (а героят на нашето повествование – Илайъс Ригс, несъмнено е бил такъв) близостта на Библейските земи действа като магнит. Наред с това хуманните идеи, които мисионерите проповядват, ги изпълват със симпатии към християнските народи в Османската империя (гърци, арменци, българи).”
Георги Генов

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн