Кошница за пазаруване


Изследване - Отправна очка


Автор: Николай Поппетров
Анотация: Рецензия от Николай Поппетров за книгата на Георги Генов - Американският принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс Ригс


Детайлно описание: …”На първо място трябва да се посочи, че книгата представлява прочит на жизнения път и дело, които са част от подценявана, все още слабо проучена, но важна тематика.

Биографията на Ригс (роден в Ню Провидънс, 1810 – починал в Истанбул, 1901) е благодатна за изследователя. Жизненият път на американския мисионер е изпълнен с различни инициативи и динамични многостранни изяви. Той има силно присъствие, важно място в българското историческо развитие. 

Още тук може да се каже, че работата представлява съществен принос към биографията на Ригс, а чрез нея – към определени важни аспекти от възрожденската епоха. В това е първото значение на изследването.


Същевременно (и тук е второто значение на книгата) работата трябва да се разглежда като стъпка, съответно като един подход към темата за чуждите влияния, чуждия принос, значението на симбиозата между българи и чужденци в изграждането на националната духовност ( същото важи и за материалната) култура.

Значението на темата изпъква още повече, като се има предвид, че става дума за влияния във възрожденската епоха, времето на генезис на нацията, на оформяне на просветни/образователни, културни и манталитетни модели, на формиране и затвърждаване на определени идентичности. 

С други думи – авторът поднася един „прочит” на определени действия и взаимоотношения, който освен, че има свое значение като първо по рода си проучване върху дейността на Ригс, но може и да послужи при осмислянето на централните процеси, тенденции и насоки на развитие от възрожденската епоха…”

Поръчай

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн