Кошница за пазаруване


Вдъхновения и унищожения


Автор: Росен Кукушев
Анотация: "Прескача хладнокръвно циферблатът пред всичко видимо и няма нищо лесно предвидимо..."
Цена: 5 лв.  бр.


Детайлно описание:

Поезията на Росен Кукушев живее на границата на много култури. Но тя не е просто интересно смешение на езици, нехаещ и разнопосочен Вавилон. В неговите стихове ще открием, че между традиционните и съвременните общества не съществува межда, че съвременното съзнание също има своята митологична страна. За наша радост поетичната семантика не обърква и не руши тези култури, а ги обединява в едно интелектуално богатство, заложено дълбоко в недрата на творбите му. В структурален аспект това е именно стилът на Росен Кукушев и този стил не може да се сбърка.

„пречиствам болното сърце като съсъд
в шамански ритуал от изтока
или в модерен сън на запада.” 
                       /Алхимия на пречистването/
 
Текстовете на Росен Кукушев са експресивни, но те са и съвкупност от знаци. Той умее да използва езика и знаковата система на различни човешки култури: Буда е събуждане от илюзията, любимата жена е патрицианката, господарка на плебса. Знаковост, която е много различна и като тип, и като граници. Едновременно сложна и любопитна, тя размива константите на времето, минавайки отвъд името, в съответствие с различни семиотични кодове. Както казва Умберто Еко: „И всяко стъпало в тази минута говори на два различни езика.”. Така смисълът на знаците в тези стихове прилича на повторно изживяване на старото, но обновено послание.
 
„любовта ти е онзи прекрасен часовник
циферблатът му – нежна окръжност от алефи” /Познание/
 
Немалка роля играе езикът на автора, облечен ту с формата на мерената реч в педантичния калъп на сонета, ту превъплътен в потока на мисълта, плуващ във водите на експерименталната поезия. Език, който звучи разпознаваемо, но в същото време изключително богат, като за посветени.
Заглавието на книгата „Вдъхновение и унищожение” синтезира идеи на различни нива. От една страна, стиховете разкриват конструктивното и деконструктивното женско присъствие, двусмислено и вечно, като двусмилената и вечна усмивка на Мона Лиза. От друга, от дисхармонията между съзидание и разрушение се ражда ново поетично вдъхновение. Мъртвите храмове възкръсват с нови богове, защото човешката душа живее винаги отвъд Леванта на мечтите...

© 2021 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн